Bæredygtig udvikling

 

GLOBALE MEGA-UDFORDRINGER

Udfordring 1 : Knappe resureser

Udfordring 2 : Klimaforandring

Udfordring 3 : Kemisk forurening

Udfordring 4 : Global fattigdom og ulighed

Udfordring 5 : Tab af biodiversitet

*

ABOUT

Bæredygtig udvikling ( Sustainable Development )

Hvordan sikrer den menneskelige civilisation sin fremtid på længere sigt ?
Det spørgsmål er omdrejningspunktet inden for bæredygtig udvikling, som har
været et af de vigtigste temaer og mega-trends i international forretning, politik
og forskning gennem de sidste mange årtier.

Selv om bæredygtighed længe har været på dagsordenen inden for næsten
alle sektorer og brancher, skete der d. 25 september 2015 noget som kan
blive skelsættende for hele klodens udvikling. Her vedtog FN’s general-
forsamling 17 såkaldte Verdensmål som sætter nogle konkrete rammer
for fremtidens bæredygtige samfund.

De 17 Verdensmål – også kaldt Sustainable Development Goals eller
SDG’s – fokuserer på en bred vifte af globale udfordringer, lige fra sociale
problematikker såsom fattigdom, menneskerettigheder og ligestilling
til miljømæssige såsom knaphed på vand og klimaforandringer.

De 17 verdensmål

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling har fokus på både
miljø, vækst, resurser, menneskerettigheder og sundhed.

Bæredygtig udvikling i et historisk perspektiv

Bæredygtighed begyndte for alvor at komme frem som tema i 1980’erne,
og er et relativt nyt begreb. Der findes i dag over 100 definitioner af hvad
bæredygtig udvikling er, men den mest udbredte stammer fra Brundtland-
kommisionens arbejde i 1987 :

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende
behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at
opfylde deres behov i fare.”
(Our Common Future, 1987)

Brundtland-kommisionens rapport førte til en hurtigt voksende interesse
i bæredygtig udvikling og konceptet begyndte at blive taget i brug af både
stater, NGO’er og virksomheder. Rapporten satte med sin brede definition
også fokus på bæredygtighed som noget der er både etisk, miljømæssig,
økonomisk og social.

Forståelsen af bæredygtighed har udviklet sig med tiden, og hænger tæt
sammen med koncepter såsom CSR og CSI. Den primære forskel ligger
i at bæredygtig udvikling fokuserer på det globale perspektiv og hele
menneskehedens udvikling.

Antropocænen – menneskets tidsalder

Man snakker i dag om at vi lever i Antropocenen, hvor mennesket har så
stor kollektiv påvirkningskraft at vi forandrer jorden og biosfæren på linje
med andre naturkræfter. I det 19. og 20. århundrede anså mange Jorden
og dens basale systemer og resurser som næsten uendelige, og tanken om
at menneskelig aktivitet skulle kunne påvirke disse lå fjernt for de fleste.

Menneskets evne til at påvirke naturens grundlæggende processer er de
sidste 50 år blevet dramatisk forøget takket være teknologiske fremskridt
og hastig befolkningstilvækst, og har i dag stor indflydelse på alt fra klima
og biodiversitet til de globale vand- og kvælstofcyklusser.

Et eksempel på den menneskelige påvirkningskraft er den Canadiske
olieproducent Syncrude som gennem bare én mine flytter svimlende
30. mia. tons jord – eller over tre gange så mange stenrester som alle
jordens floder flytter tilsammen på et helt år. Det samme mønster gør
sig gældende på næsten alle områder når man sammenligner vores
industrielle kapacitet med naturen.

Et svensk forskerteam har med Johan Rockström i spidsen forsøgt at
opstille nogle målbare grænser for hvor meget menneskelig aktivitet
kan påvirke – det som de kalder “planetære grænser“. Disse biologiske
grænser handler bl.a. om klima, biodiversitet og fosforudledninger. I
dag har mennesket overskreddet 4 ud af 7 af disse grænser.

*

Links & ydeligere læsning

FN : Officiel side for de 17 verdensmål og bæredygtig udvikling
De 17 verdensmål : Oversigt over de 17 Verdensmål
Stockholm Resllience Center : Hvad er resiliens ?

*

BACK TO NEWS

*
HOME