5

Cirkulær mode

Den måske største udfordring i forhold til skabe social
ansvarlig og grøn tøjproduktion ligger i at vi fremstiller
tøj hurtigere end nogensinde før – det der ofte kaldes
for fast fashion.
.
Fast fashion har været den gennemgående strategi for
mange store modekoncerner siden 90’erne. Traditionelt
udsendte modehuse kollektioner to gange om året. Den
cyklus er i dag meget kortere, og store tøjfirmaer som
Zara kan have produktionscyklusser helt ned til 14 dage.
.
Denne udvikling har naturligvis betydet forbrugere kan
købe tøjet billigt, meget oftere og skifter det hurtigere ud
end nogensinde før. Miljøministeriet har estimeret at vi
årligt kasserer svimlende 24.000 tons tøj alene i Danmark.
.
I de nordiske lande bruger den gennemsnitlige forbruger
mellem 13 og 16 kg. tekstiler hvert år – samtidig bliver
over 50% af vores tøj hverken genanvendt eller genbrugt,
men ender sandsynligvis i skraldespanden. Derfor er der
enormt potentiale i at kunne genanvende vores tøj bedre.
.
At producere nye produkter er meget mere belastende
i forhold til kunne genanvende det eksisterende – man
har estimeret at det kræver 10-20 gange mere energi
og resurser at fremstille et nyt stykke tøj end det gør at
sortere og genbruge det.
.
Fordi der er så stort vækstpotentiale i genanvendelse,
kan cirkulær økonomi være stor del af svaret på de
udfordringer med affald og overforbrug af resurser
som modeindustrien står over for. Vi har i vores bud
foreslået at det er et af de områder der satses mest
ambitiøst på, både i forhold til produktion, forbrug
og forskning i materialer.
.
Flere initiativer arbejder i dag med at indsamle og
skabe en returordning for tøj og tekstiler, eks. har
H&M lavet en indsamlingsordning så forbrugerne
kan returnere gammelt tøj i butikken. H&M har sat
den ambitiøse målsætning at have en 100% cirkulær
produktion i 2030.

*

BACK TO NEWS

*

HOME