Coop

 

CASE 4

Coop Danmark A/S er med en omsætning på ca. 45 mia. i 2014 den største
detailkæde i Danmark. Koncernen består af mange selvstændige brugsforeninger
samt en række store butikskæder som Kvickly, Fakta og Irma, og ejes af de ca.
1,4 mio. medlemmer i andelsforeningen Coop Amba.

Coop har bæredygtighed og socialt ansvar som en central del af deres værdier,
og deres strategi er især baseret på langsigtede CSR-partnerskaber og krav til
leverandører:

“Der er langt mellem de strategiske partnerskaber på langs med værdikæden, hvor
virksomheder på tværs af brancher, NGO´er og politiske institutioner i samarbejde
forsøger at udvikle fælles effektive løsninger, der både kan bekæmpe fattigdom og
strukturere en bæredygtig og konkurrencedygtig fødevareproduktion.”

(Citat Brian Sundstrup, CSR konsulent hos Coop).

Koncernen har et bredt fokus på både det miljømæssige og sociale, og
arbejder fx både med sundhed, bekæmpelse af fattigdom, varesikkerhed,
oplysning, etisk handel og økologi.

Brug af mærkningsordninger

Mange virksomheder bruger i dag af certificeringer og mærkningsordninger
til at sikre at produkterne i deres sortiment lever op til høje standarder i forhold
til fx miljø,arbejdsforhold i produktionslande, kemi eller dyrevelfærd.

Coop samarbejder med en lang række mærkningsordninger der understøtter
deres overordnede CSR og mærkesager.

En af hovedelementerne i Coops CSR indsats er varesikkerhed og forbud
mod skadelig kemi i deres produkter. Dette gøres fx gennem initiativet Bedre
Kemi
og brug af miljømærker som Svanen, Allergimærket og Blomsten.  De
har også fokus på sundhed og at øge antallet af økologiske produkter (det
Røde Ø-mærke ) i deres forskellige sortimenter.

De arbejder desuden med politikker om ansvarlig produktion og etisk handel
i forhold til både mennesker og miljø, fx ved brugen af FSC-mærket som
sikrer ansvarlig skovdrift i bl.a. verdens regnskove samt mærkerne Fairtrade
og UTZ som forbedrer levevilkårene for fattige bønder og arbejdere.

Oplysning og velgørenhed

Udover Coop’s fokus på at sikre ansvarlig produktion og gennemsigtighed
i forhold til leverandører, har koncernen også en række initiativer med fokus
på oplysning, forbrug og velgørenhed.

Koncernen har fx længe haft et strategisk fokus på madkultur og har gennem
initiativerne Coop Skolekontakten og GoCook arbejdet med at gøre børn og
unge mere bevidste om forbrug og sundhed. Coop har også lanceret andre
større initiativer med fokus på kostvaner og sundhed, bl.a. ”Sammen om
bedre mad”
og Måltidspartnerskabet som er et offentligt/privat partnerskab
som samler 16 organisationer om sundere mad.

Nøglebegreber

Leverandørstyring
Mærkningsordninger
Gennemsigtighed
Offentligt-privat partnerskab

*

BACK TO CASES

*

BACK TO NEWS

*

HOME