Corporate social innovation

CASES

Case 1 : Novozymes

Case 2 : The Ocean Cleanup Project

Case 3 : Kalundborg Symbiosis

Case 4 : Grameen Bank

Case 5 : AMOV apparel

*

ABOUT

Corporate social innovation ( CSI )

Kan man tjene penge og gøre noget godt for verden samtidig ?
Det spørgsmål er flere og flere virksomheder begyndt at stille i takt med
stigende globale udfordringer i forhold til eks. klima, fattigdom, resurser
og energi. For selv om mange af menneskehedens store miljømæssige og
sociale problemer er en direkte trussel mod fremtiden, er de også store
muligheder for bæredygtig innovation og vækst.

Det er præcis det som Corporate Social Innovation (CSI) fokuserer på.
CSI handler nemlig grundlæggende om at udvikle nye bæredygtige
forretningsmodeller og produkter ved at løse verdens sociale og
miljømæssige udfordringer.

Mange virksomheder, lige fra store multinationale firmaer såsom Tesla
Motors
og Novozymes til små spirende iværksætterkoncepter, har længe
set store muligheder i bæredygtig business. Eksemplerne på CSI spænder
bredt og findes i de fleste brancher, lige fra energi til mode.

 

Virksomheder som ofte nævnes som gode CSI eksempler er fx danske
Sprout som har lanceret verdens første 100% bio-nedbrydelige blyant
og Vestergaard-Frandsen som er en af verdens førende producenter af
filtre til rent drikkevand.

Begge virksomheder har det til fælles at deres forretningsmodel og
produkter er baseret på at løse miljømæssige og sociale udfordringer,
og at bæredygtighed er en central del af deres mission og strategi.
Et andet godt eksempel i Danmark er det unikke resursesamarbejde
Kalundborg Symbiosis hvor 7 store virksomheder har fundet sammen
i verdens første fungerende ”industrielle symbiose”. Ved at udveksle og
udnytte hinandens restprodukter på innovative måder har man opnået
både store økonomiske og miljømæssige gevinster.

Et nyt teoretisk felt

CSI udspringer af konceptet om virksomheders sociale ansvar (CSR),
men er sammenlignet med CSR forholdsvis nyt. Begrebet blev første
anvendt af den amerikanske forsker Rosabeth M. Kanter i 1999, og er
siden blevet meget udbredt, både internationalt og i Danmark.

Der findes flere forskellige definitioner af CSI, men de fleste forståelser
af begrebet fokuserer på skabelsen af nye forretningsmodeller som i deres
grundstruktur er bæredygtige, både socialt, miljømæssigt og økonomisk.

Den danske forfatter Tania Ellis har fx defineret CSI således:
”Virksomheder, der har flyttet sig fra CSR til CSI, har (…) gjort social
ansvarlighed til virksomhedens forretningsgrundlag. Kernen af virksomhedens
forretning bygges således op omkring udviklingen af nye løsninger på
samfundsproblemer og nye sociale behov.”

Der findes i dag en del litteratur om CSI, fx arbejder den danske forfatter
Tania Ellis meget med begrebet, mens en række danske forskere såsom
Thomas Stengade Sønderskov har lavet ph.d. projekt om CSI.

CSR vs. CSI : Tre centrale forskelle

Selv om CSI og CSR hænger tæt sammen, og grænserne mellem de to
begreber ofte er flydende, er de alligevel på flere måder fundamentalt
forskellige. Her er tre af de mest væsentlige:

For profit vs. non profit

Den første forskel der ofte adskiller de to fra hinanden er at CSI har
fokus på forretning og at skabe nye markeder, hvor CSR initiativer ofte
er velgørende og slet ikke har fokus på at tjene penge.

Denne forskel ses eksempelvis ved at mange virksomheder arbejder
med social ansvarlighed og filantropi, fx ved at have en stor fond,
uden nødvendigvis at have en kerneforretning som er bæredygtig.
Virksomheder og projekter som har fokus på CSI vil derimod ofte
arbejde og eksperimentere med at gøre deres produkter grønnere
eller satse strategisk på bæredygtighed som en vej til at skabe nye
markeder, øge deres indtjening eller styrke deres konkurrenceevne.

Det nye vs. det eksisterende

En anden væsentlig forskel som ofte fremhæves er at CSI har mere
fokus på innovation og det nye (nye markeder, nye produkter osv.),
hvor CSR har en tendens til at have fokus på det eksisterende.
Mange store virksomheder laver fx en årlig CSR rapport eller støtter
med økonomiske donationer til velgørende indsamlinger – begge klassiske
eksempler på CSR aktiviteter som støtter et godt formål, men som ikke
nødvendigvis er ”innovative” i den forstand at de udvikler noget nyt.

Det er her CSI ofte vil adskille sig fra CSR, da mange virksomheder
og projekter med fokus på CSI såsom Vestergaard Frandsen, The
Ocean Clean Up Project
og Kalundborg Symbiosis netop arbejder
med radikalt anderledes løsninger eller opfindelsen af nye produkter.

Add-on vs. integration i kerneforretning

En sidste forskel som mange teoretikere peger på er at CSI adskiller
sig fra CSR ved at være en integreret del af virksomhedens ”kerne”, dvs.
dens forretningsmodel, leverandørkæde, kundegrundlag osv. Man taler
også om at CSI forpligter mere end CSR, fordi virksomhedens succes og
muligheder for vækst afhænger direkte af dens evne til at skabe en etisk
og bæredygtig forretning.

En kritik som ofte rettes mod klassisk CSR er at det kan fungere som
letkøbt markedsføring eller kun eksisterer med en løs tilknytning eller
”add on” til virksomhedens øvrige aktiviteter. Altså at ansvarlighed og
bæredygtighed er noget som laves på sidelinjen, fx et par gange om året,
og som kan fjernes uden de store konsekvenser.

Her vil CSI igen ofte adskille sig fra CSR ved at bæredygtighed ikke
alene er en vigtig del af virksomhedens image eller værdigrundlag, men
en vigtig del af dens kerneforretning og identitet.

*

Links & ydeligere læsning

Tania Ellis : Artikel om Corporate Social Innovation

Thomas Stengade Sønderskov : Ph.D. projekt om CSI

*

BACK TO NEWS

*

HOME