Corporate social responsibility

CASES

Case 1 : Product (RED)

Case 2 : Thornico

Case 3 : Middelfart Sparekasse

Case 4 : Coop Danmark

Case 5 : Resilient Vejle

*

ABOUT

Corporate social responsibility ( CSR )

I hvilken grad har virksomheder et samfundsmæssigt ansvar ?
Det spørgsmål er kernen i Corporate Social Responsibility (CSR) som har
været et omdiskuteret emne lige siden 1950’erne. Langt de fleste firmaer
og organisationer beskæftiger sig i dag med CSR i en eller anden grad, i
sær dem som opererer internationalt.

CSR fokuserer på at drive forretning på en ansvarlig måde, både i forhold til
mennesker, miljø og økonomi. CSR dækker derfor mange områder, bl.a.
menneskerettigheder, miljøhensyn, bæredygtig brug af resurser, ligestilling,
forretningsetik og lokalt engagement.

CSR rent historisk

Social ansvarlighed er som fænomen ikke noget nyt, men begrebet CSR
har rødder i USA og er opstået som følge af de store ændringer som er sket
gennem det 20. århundrede med industrialiseringen.

De tidligste former for CSR fokuserede især på velgørenhed og filantropi
hvor rigmænd eller virksomheder donerede til udvalgte sociale formål.
Spørgsmålet omkring virksomheders sociale ansvar tog for alvor fart i 1953
hvor Howard R. Bowen udgav en bog om emnet, og førte efterfølgende til
store debatter i USA.

I starten blev ideen om CSR betragtet som kontroversiel, da det at løfte
sociale opgaver blev anset som statens og ikke firmaers ansvar. Det var i
mange år til debat om virksomheder i det hele taget havde et etisk eller
samfundsmæssigt ansvar, men CSR blev for alvor udbredt i takt med de
store sociale bølger i 1960’erne hvor fx ligestilling og miljøhensyn kom
på dagsordenen.

CSR er tæt forbundet med ideen om bæredygtig udvikling, og der skete
meget inden for feltet i 80’erne og 90’erne – både teoretisk og praktisk.
En af de vigtigste udviklinger er John Elkingtons ide om den tredobbelte
bundlinje som fokuserer på at forene social, miljømæssig og økonomisk
bæredygtighed.

Tredobbelt bundlinjeDen tredobbelte bundlinje: Mennesker, miljø og økonomi.

CSR i dag

CSR indgår som en integreret del af de fleste store organisationers og
virksomheders strategi, men måden at arbejde med social ansvarlighed
og bæredygtighed på varierer meget. Noget af de mest udbredte blandt
virksomheder er CSR rapporter, velgørende fonde, donationer og social
inklusion.

Strategisk CSR

Siden 90’erne har der været et stærkere fokus på at CSR ikke kun skal
være velgørende, men at organisationer og firmaer i langt større grad skal
bruge bæredygtighed og socialt ansvar som en måde at udvikle deres
forretning på – denne trend kaldes for ”strategisk CSR”.

Agendaen om at gøre CSR til et strategisk værktøj har for alvor vundet
frem
gennem forskerne Michael Porter og Mark Kramer, især gennem
introduktionen af konceptet om ”shared value” (CSV) i 2011.

En af de hyppigste kritikpunkter mod CSR er at virksomheder kan bruge
det som letkøbt markedsføring, og at det ofte kun fungerer som et ”add on”
eller sideaktivitet til firmaets egentlige kerneforretning. Ideen i strategisk
CSR er at bruge etik og bæredygtighed som vigtige midler til at styrke sin
konkurrenceevne og virksomhedens forretningsområder, fx i forbindelse
med produktudvikling og leverandørsamarbejde.

     En af de mest udbredte former for CSR er at en virksomhed går sammen
med en NGO i et partnerskab omkring løsningen af fx fattigdom. Forskellen
på en klassisk CSR CSR tilgang og en strategisk CSR tilgang ville fx ligge i
at den ene ville have fokus på at lave en velgørende indsamling i samspil
med NGO’en, mens en strategisk tilgang fx kunne fokusere på at bruge
virksomhedens særlige kompetencer til at udvikle produkter målrettet
U-lande.

Links & ydeligere læsning

Erhvervsstyrelsen : Portal om samfundsansvar

Ordbog med centrale CSR begreber: www.csr.dk/

*

BACK TO NEWS

*

HOME