Forurening

 

UDFORDRING 3

Kemisk forurening er et problem der har eksisteret lige så længe som der har
været menneskelig industri. Forurening henviser generelt til udslip og udledning
af kemikalier og syntetiske stoffer i miljøet, som på kort og lang sigt kan udgøre
en trussel mod menneskers sundhed og livet i naturen. Nogle af de udbredte og
alvorlige i dag er f.eks. :

  • Brugen af farlige kemiske stoffer i almindelige forbrugsprodukter
  • Forurening af vandet med fx sprøjtegifte og udledning fra fabrikker
  • Forurening af luften som især er et problem i verdens store byer
  • Nye typer forurening såsom mikro-plastik i verdenshavene

En direkte konsekvens af de mange typer forening vi udsættes for er de
helbredsmæssige, da mange stoffer er hormonforstyrrende eller mistænkt
for at være kræftfremkaldende. Den danske læge og miljøforsker Philippe
Grandjean
har fx advaret om at tusindvis af mange bredt anvendte kemiske
stoffer i industrien kan have negative effekter på især børnehjerner.

Mange lande – især dem hvis økonomi er baseret på fremstilling af varer –
har i dag gigantiske problemer med forurening på mange fronter. Fx er over
60 % af Kinas grundvand er i dag så forurenet at det ikke kan drikkes, mens
luftforureningen i flere tilfælde har ført til at hele byer såsom Harbin er
blevet lukket ned når smoggen er værst.

Eksempel : Modebranchen

Specielt nogle internationale brancher og industrielle aktiviteter er kendt for at
have kæmpe udfordringer med brugen af giftige kemikalier. Dette gælder især
olie- og kulbranchen, det globale landbrug, mineindustrien samt mode- og
tekstilbranchen. De konkrete udfordringer varierer meget fra den enkelte
branche men er alle en del af det samme globale problem med udledning og
ophobning af farlige stoffer i jorden, luften og vandet.

Modebranchen regnes i dag for at være en af verdens økonomisk største
industrier, men er også nr. 2 i verden i forhold til forurening. En stor del af
branchens udfordringer er især bundet op på dyrkningen af bomuld samt
brugen af giftige kemikalier samt forbehandlingen og farvningen af tøj og
tekstiler. Den klassiske hvide T-Shirt kan fx have mellem et ½-1 kg

Dyrkningen af bomuld er ansvarlig for op mod 25% af verdens samlede
forbrug af pesticider, og i et land som Indien er bomuld ansvarlig for næsten
50% af landets forbrug, af pesticider på trods af det kun udgør 5% af det
dyrkede land.

Inden et stykke tøj havner på hylden i butikken, er tekstilet ofte blevet
efterbehandlet for at forbedre tøjets udseende, eks. gøre det mere glat
eller skinnende, eller for at give det ekstra funktioner som strygefrihed
eller vandafvisning. I sidste kan en almindelig hvid T-shirt  indeholde
mellem et halvt til et helt kilo kemikalier, og mange af de kemikalier som
benyttes undervejs i produktionen kan give skader på nervesystemet,
være hormonforstyrrende eller øge risikoen for kræft.

*

BACK TO CASES

*

BACK TO NEWS

*

HOME