Global fattigdom og ulighed

 

UDFORDRING 4

Aldrig i historien har så mange mennesker været så rige, som vi er i dag.
Den svenske forsker Angus Madison har estimeret at den totale mængde
penge i verden er vokset med 38816 % siden år 0 – altså en fordobling på
over 338 gange. Trods denne ufattelige økonomiske vækst er der stadig
kæmpe udfordringer med ekstrem fattigdom og global ulighed.

Ekstrem fattigdom har længe været udråbt til en af de vigtigste globale
udfordringer i forhold til bæredygtig udvikling. Næsten 50% af verdens
befolkning lever for under 2,5 $ (ca. 17 kr.) dagligt mens knap 1,3 mia.
mennesker har mindre end 1,5 $ til rådighed om dagen – det som kaldes
ekstrem fattigdom.

Èn af målsætningerne FN’s nye verdensmål for bæredygtig udvikling er
at udrydde ekstrem fattigdom inden 2030. Dette vil kræve nye modeller
for økonomisk vækst som både er socialt retfærdige og miljømæssigt
bæredygtige, og er dermed både en politisk, etisk og forretningsmæssig
udfordring.

Global ulighed

Global ulighed er for alvor ved at komme på dagsordenen som en af
nøgleudfordringerne i FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed. Ulighed
dækker både til den økonomiske forskel mellem i-lande og u-lande, men
også til de store skel som eksisterer internt i det enkelte land mellem
forskellige grupper i samfundet

Udfordringen er i dag stor begge steder. Forskellen mellem de mest
velstående og fattigste dele af verdensbefolkningen er i dag så stor at
de rigeste 20% har næsten 80% af verdens samlede velstand mens
den fattigste del kun gør sig gældende for knap 1.1 % – et forhold på
næsten 80:1.

Også i forhold til personlige formuer er skellet mellem verdens rigeste
og fattigste ved at nå ekstremer. En rapport fra tænketanken Oxfam har
vist at verdens 62 rigeste personer nu ejer det samme den fattigste
halvdel af jordens befolkning – eller 3,6. mia mennesker. Rapporten
viser også at verdens rigeste 1 % nu er rigere end resten af verdens
befolkningen tilsammen.

Begge udfodringer – ekstrem fattigdom og ekstrem ulighed – hænger
tæt sammen og vil kræve en systematisk indsats både politisk og
forretningsmæssigt for at blive løst.

Links og ydeligere læsning

Angus Madison : Verdensøkonomiens udvikling

Verdensbanken : Global fattigdom

Nick Hanauer : TED talk om ulighed

Oxfam : Rapport – An Economy for the 1 %

*

BACK TO CASES

*

BACK TO NEWS

*

HOME