Kalundborg Symbiosis

 

CASE 3

Tænketanken Global Footprint Network har estimeret at presset på jordens
resurser i 2050 vil være så voldsomme at vi vil have brug for resurser svarende
til tre jordkloder
. For at løse det problem, bliver det nødvendigt at udvikle en
industriel model som udnytter råstoffer optimalt og minimerer mængden af
affald – det som ofte kaldes en ”cirkulær økonomi”.

Kalundborg Symbiosis er verdens første fungerende ”industrielle symbiose”,
og er efterhånden verdenskendt som et eksempel på hvordan virksomheder
kan finde sammen om bæredygtig innovation. Systemet er et partnerskab
mellem Kalundborg kommune og syv lokale virksomheder, herunder nogle
af Danmarks største producenter såsom Novo Nordisk og Dong Energy.

Verdens første fungerende ”industrielle symbiose”

En industriel symbiose er et resursesamarbejde mellem virksomheder
hvor man udveksler og bytter biprodukter og overskudsmaterialer med
hinanden, så det som er affald for nogle bliver til værdifulde resurser for
andre. Denne måde at samarbejde på skaber ofte store økonomiske og
miljømæssige gevinster.

Kalundborg Symbiosis rummer i dag 50 forskellige processer hvor de
syv virksomheder koordinerer affaldsstrømme og udveksler over 30
typer af restprodukter, lige fra spildevand og biomasse til gips.

Systemet har mange eksempler på utraditionelle partnerskaber mellem
virksomheder som normalt er meget forskellige fra hinanden. Fx anvendes
restmaterialer fra insulinproduktionen på Novo Nordisk i landbruget som
gødning, mens overskydende damp fra DONGs Asnæsværk bliver anvendt
til rensning af industrielle anlæg på Novo Nordisk og Novozymes.

Økonomisk og miljømæssig gevinst

Kalundborg Symbiosis repræsenterer et rigtig godt eksempel på CSI
fordi systemet er bygget på at virksomhederne opnår en økonomisk
gevinst og styrket konkurrenceevne samtidig med at de reducerer
deres påvirkning på miljøet. Virksomhederne sparrer mange hundrede
millioner gennem samarbejdet, samtidig med at man opnåede en CO2
reduktion på 270.000 tons i 2008
ifølge Dansk SymbioseCenter.

Det er samtidig et rigtig godt eksempel på en anden stor trend inden
for bæredygtighed, nemlig at topledere og virksomheder i stigende grad
bliver bevidste om at samarbejde på tværs af traditionelle sektorer og
forskelle ganske enkelt er en nødvendighed for at løse komplekse
udfordringer som global vandmangel og klimaforandringer.

*

BACK TO CASES

*

BACK TO NEWS

*

HOME