Klimaforandring

 

UDFORDRING 2

 Klimaforandring har længe været en af de udfordringer i forhold til bæredygtig
udvikling, som har været mest i fokus blandt både medier, politikere og firmaer.
Klimaforandringer hænger tæt sammen med andre globale udfordringer og
påvirkes fra mange steder i forhold til måden vi producerer og forbruger på.

Selv om klimaforandring er en relevant problemstilling for alle industrier,
er der særligt store udfordringer i forhold til den globale energiforsyning
og verdens landbrug. Især den globale produktion af olie og kul samt et
stigende forbrug af kødprodukter er årsager til menneskets udledning af
drivhusgasser.

De mange udfordringer i forhold i forhold til klimaet gør det derfor til et
nøgleområde for fremtidens bæredygtige forretningsmodeller.

Fakta om klimaforandring

 • Den globale middeltemperatur er steget med næsten én grad gennem
  de sidste 200 år, og temperaturen stiger fortsat ufortrødent. Blandt andet
  var 2014 det varmeste år, der nogensinde er målt, og maj måned 2015
  var den varmeste måned nogensinde målt.
 • Helt tydeligt er det, at hvis udviklingen fortsætter med ”business as usual”,
  med den samme høje udledning som nu, vil der formentlig ske en global stigning i
  temperatur på 3,2-5,4 grader i år 2100, hvilket kan medføre at vandstanden
  i verdenshavene vil stige med ca. 1 meter.
 • Det er menneskehedens udledning af drivhusgasser, der er hovedårsag
  til den globale opvarmning. Drivhusgasserne holder på varmen i atmosfæren,
  så jorden kun kan komme af med denne energi ved at temperaturen øges indtil
  en ny balance mellem temperatur og frigivelse af energi til rummet indstiller sig.
 • FN advarer om, at hvis temperaturen stiger mere end 2 grader over
  det niveau, den var på inden industrialiseringen startede, er der stor risiko
  for, at vi kommer over et punkt, hvor udviklingen bliver selvforstærkende,
  så vi ikke kan stoppe opvarmningen igen.
 •  Klimaet kan påvirke fødevareproduktionen, da klimapanelet forventer, at der
  vil ske en reduktion på omkring 10-25 % i det globale høstudbytte som følge af
  klimaforandringerne, hvilket bliver en udfordring med en forventet befolkning
  på 12 milliarder i år 2100.
 • De stigende temperaturer fører desuden til voldsommere vejr med flere
  storme og orkaner, da vind opstår som følge af temperaturforskelle i atmosfærens
  lag og i forskelle på temperaturen over land og over havet.

Kilde : CONCITO

Links & ydeligere læsning

Klimaforandring : Sustainable.dk
CONCITO : Sammenhæng mellem fødevarer og klima
CONCITO : concito.dk

*

BACK TO CASES

*

BACK TO NEWS

*

HOME