Knappe resurser

 

UDFORDRING 1

Det anslås at vi i 2050 vil være godt 10 milliarder mennesker på planeten,
samtidig med at presset på biosfæren og planetens økosystemer vil være så
voldsomt at vi følge den international tænketank Global Footprint Network vil
have brug for resurser svarende til tre jordkloder.

Menneskeheden er i dag afhængig af en lang række forskellige resurser for
at sikre vores fortsatte udvikling, lige fra de mest basale såsom ferskvand til
sjældne metaller som bruges i højteknologisk udstyr. Der skelnes normalt
imellem fornybare og ikke-fornybare resurser, men fælles for de fleste
resurser er at de kun findes i begrænsede mængder.

Der er i dag knaphed på flere typer resurser, fx :

Bæredygtig udvikling – i økologisk forstand – handler derfor om at vi ikke
ligger beslag på planetens resurser hurtigere end naturen er i stand til at
gendanne dem, og at vi ikke skaber mere affald, end naturen kan optage i
sine kredsløb. Dette koncept kaldes også økologisk bæreevne og bygger
på præmissen om at jordens økosystemer har en naturlig grænse for hvor
stor belastning de kan klare.

Det økologiske fodspor

Mange forskere har læne haft fokus på at udvikle metoder til at måle
og holde regnskab med hvor mange resurser mennesket bruger set i
forhold til jordens totale økologiske kapacitet. En af mest udbredte mål
er at måle menneskehedens økologiske fodspor.

En befolknings økologiske fodspor defineres som det biologisk produktive
areal, der er nødvendigt for at producere de ressourcer som en befolkning
bruger. Et økologisk fodspor måler hvordan mennesker påvirker miljøet i
bred forstand, både i forhold til brug af jord, have og skove.

Hastig befolkningstilvækst og en voksende global middelklasse er to
af de vigtigste drivere i forhold til menneskets øgede brug af resurser.
Selv om befolkningerne i lande såsom Kina og Indien bliver rigere er
der stadig stor forskel på hvor mange resurser i-lande bruger i forhold
til udviklingslande.

Nordamerika har fx et af verdens højeste økologiske fodspor. Hvis
alle mennesker forbrugte det samme som Nordamerika ville der i
2050 være brug for resurser svarende til fire jordkloder.

GFN_EOS_infographic_v5 Menneskets totale forbrug af resurser er lige nu 1,6 gange højere end
hvad naturen kan gendanne på 1 år. Kilde: Global Footprint Network

Links & ydeligere læsning :

Global Footprint Network : Så meget bruger verdens lande
Hans Rosling : Befolkningstilvækst forklaret
FN ( de 17 verdensmål ) : Global vandmangel
Earth Overshoot Day : Officiel hjemmeside

*

BACK TO CASES

*

BACK TO NEWS

*

HOME