1

Menneskerettigheder og arbejdsvilkår

En af de store udfordringer er hvordan modeindustrien kan
være med til at sikre menneskerettigheder og sundhed
i fattige lande, da det jo er der det meste af verdens tøj
fremstilles. Netop menneskerettigheder og anstændige
arbejdsforhold er også et af de områder hvor industrien
har størst udfordringer, hvilket fx ses i lande som Kina,
Indien, Pakistan og Bangladesh.
.
I mange asiatiske og afrikanske lande er der omfattende
problemer hvor tekstilarbejdere har ikke har retten til at
organisere sig i fagforeninger, arbejder under livsfarlige
forhold, oplever vold, bliver udsat for giftige kemikalier
uden beskyttelse eller ikke er garanteret en løn de kan
leve af.
.
Der gøres allerede meget på disse områder – men for
at komme problemerne til livs på den lange bane, har
vi anbefalet at der udvikles mere ambitiøse samarbejder
mellem virksomheder, NGO’er og regeringer for at
reducere ulighed og at der investeres flere penge i
bæredygtige projekter i lokale samfund og fabrikker .

*

BACK TO NEWS

*

HOME