1

Menneskerettigheder og arbejdsvilkår

En af de store udfordringer er hvordan modeindustrien kan
være med til at sikre menneskerettigheder og sundhed
i fattige lande, da det jo er der det meste af verdens tøj
fremstilles. Netop menneskerettigheder og anstændige
arbejdsforhold er også et af de områder hvor industrien
har størst udfordringer, hvilket fx ses i lande som Kina,
Indien, Pakistan og Bangladesh.
.
I mange asiatiske og afrikanske lande er der omfattende
problemer hvor tekstilarbejdere har ikke har retten til at
organisere sig i fagforeninger, arbejder under livsfarlige
forhold, oplever vold, bliver udsat for giftige kemikalier
uden beskyttelse eller ikke er garanteret en løn de kan
leve af.
.
Der gøres allerede meget på disse områder – men for
at komme problemerne til livs på den lange bane, har
vi anbefalet at der udvikles mere ambitiøse samarbejder
mellem virksomheder, NGO’er og regeringer for at
reducere ulighed og at der investeres flere penge i
bæredygtige projekter i lokale samfund og fabrikker .
.
Konkret kan dette fx gøres ved at de store virksomheder
investerer en del af deres overskud i at opbygge lokal
bæredygtig produktion i lande som Bangladesh eller
Indien – vi har foreslået 0,7% af branchens totale
årlige overskud fra tøjsalget, hvilket ville blive til
mange penge.
.
Vores andet forslag er at modebranchens centrale
aktører i langt højere grad forpligter sig til at sikre
og garantere tekstilarbejdere adgang til ordentlige
arbejdsmiljøer, fx i forhold til sundhedsforsikring
og uddannelse. I dag fraskriver mange store brands
sig desværre stadig ansvaret for hvad der foregår
på de fabrikker hvor de producerer deres tøj.

*

BACK TO NEWS

*

HOME