Middelfart sparekasse

 

CASE 3

Middelfart Sparekasse er et dansk pengeinstitut som længe har haft
fokus på samfundsansvar og CSR, både i forhold til sine medarbejdere
og det øvrige samfund. Virksomheden arbejder med CSR på mange
forskellige områder, og har det som en central del af sin strategi:

” For os handler samfundsansvar om at tage ansvar for medarbejdere,
kunder og det omkringliggende samfund, og det handler om, hvordan vi
tjener vores penge, og hvordan vi forvalter vores overskud. Samfundsansvar
er nemlig ikke et fagområde, men en forretningsdisciplin som afspejler
vores grundlæggende holdninger til det at drive forretning med omtanke
for den omverden, vi er en del af. ”
(Kilde: Middelfart Sparekasse)

CSR kan fremkomme på mange i måder virksomheder, men det ses
ofte mest tydeligt i kommunikationen fra ledelsen, den overordnede
strategi (vision og mission) samt det værdimæssige grundlag. Det der
adskiller virksomheder fra hinanden er graden af integration: I nogle
organisationer bruges CSR primært til kommunikation og branding
udadtil, mens andre anvender det som en vigtig del af det interne
arbejde med fx kerneværdier, ledelsesstil og medarbejdertiltag.

Inddragelse af medarbejdere

Middelfart Sparekasse har siden 2002 ligget i top blandt Danmarks
bedste arbejdspladser
, og har haft medarbejdertrivsel som en vigtig
del af deres strategi for samfundsansvar. Virksomheden er især kendt
for sit arbejde med tillidsbaseret ledelse og ”selvledelse”, som har givet
særligt gode resultater i forhold til at motivere, udvikle og fastholde
medarbejdere.

 Selv om mange virksomheder arbejder med CSR på ledelsesniveau,
er det ofte en udfordring at få forankret det på en måde som giver
mening blandt medarbejderne og virksomhedens kultur. Der hvor
det ofte lykkes er hvor virksomheden har arbejdet målrettet med
det gennem mange år – fx som i Middelfart Sparekasse der har
haft det som en del af deres aktivitetsgrundlag siden 1853.

Velgørenhed

Velgørenhed i form af fx donationer og sponsorater en af de mest
udbredte former for socialt ansvar, og bruges ofte i forhold til at
bakke op om aktiviteter i virksomhedens lokalområde. Denne form
benyttes også af Middelfart Sparekasse støtter en række tiltag som
fx de Danske Hospitalsklovne som er et landsdækkende initiativ hvor
frivillige spreder glæde for børn på landets børneafdelinger.

Socialt-etisk regnskab

Middelfart Sparekasse var den første organisation i den finansielle
sektor til at udarbejde et såkaldt socialt-etisk regnskab. Det etiske
regnskab bruges som et supplement til det økonomiske regnskab
til at måle hvilken menneskelig og social påvirkning og værdi som
virksomheden skaber i forhold til sine primære interessentgrupper:
Medarbejdere, kunder og lokalsamfundet.

CSR rapporten er i dag en af de mest udbredte former for firmaer
at arbejde med samfundsansvar. Siden 2009 har det været lovpligtigt
for de 1100 største virksomheder i Danmark at redegøre for om de
arbejder med samfundsansvar i en årlig CSR rapport.

Nøglebegreber:

CSR-ledelse
Mangfoldighedsledelse
CSR-rapportering
CSR-kommunikation
Etisk regnskab

*

BACK TO CASES

*

BACK TO NEWS

*

HOME