Resilient Vejle

 

CASE 5

Social ansvarlighed eller CSR er i dag en integreret del af det strategiske og
kommunikationsmæssige arbejde i de fleste store organisationer. Selv om det
private erhvervsliv er en af de vigtigste aktører i forhold til at løse miljømæssige
og sociale samfundsudfordringer, er mange kommuner og organisationer i den
offentlige sektor lige så langt fremme på banen i forhold til bæredygtighed.

 Et af de steder i Danmark som er førende i forhold til bæredygtighed på
kommunalt plan er Vejle Kommune gennem deltagelse i det internationale
samarbejde 100 Resilient Cities. Vejle arbejder i dag med en samlet strategi
for resiliens ( robusthed ) inden for fire hovedområder : Samskabelse, klima,
social sammenhængskraft og brug af ny teknologi.

En fælles strategi

 Vejles strategiske arbejde med at skabe en bæredygtig og robust by retter
sig mod alle aktører i lokalsamfundet : Virksomheder, borgere, foreninger,
NGO’er, vidensinstitutioner  osv. Vejle Kommune samarbejder derfor med
en lang række partnerne, herunder Rockefeller Foundation, Syddansk
Universitet
, Chora Connection, og flere private konsulentfirmaer.

I sin strategi arbejder vejle derfor meget med samskabelse som har fokus
på at igangsætte nye innovation projekter og ideer gennem tæt samspil
med bl.a. uddannelser og firmaer. Fx er Vejle som del af sin strategi for
klima med i partnerskabet Resilience Lab Denmark som har fokus på
grøn energi, vand og data.

 Vejle er på på grund af sin beliggenhed særlig sårbar over for stigende
vandstande og har derfor satset meget på at ikke kun at klimasikre sig
men også at bruge det som en drivkraft til at udvikle byen. De arbejder
derfor med en lang tiltag omkring udvikling af bæredygtig forsyning af
vand og energi og at gøre brug af nye teknologiske muligheder såsom
automatisering til at udvikle en “smart city”.

Det kulturelle aspekt er også en vigtig del af strategien som især har
fokus på at styrke den sociale sammenhængskraft og at skabe bedre
betingelser for bæredygtige fællesskaber.

Links & ydeligere læsning

100 Resilient Cities : Officiel side
Stockholm Resilience Center : Hvad er resiliens ?

*

BACK TO CASES

*

BACK TO NEWS

*

HOME