Socialt entreprenørskab

CASES

Case 1 : Foldit

Case 2 : Stop Spild af Mad

Case 3 : Be My Eyes

Case 4 : Wecyclers

*

ABOUT

Socialt entreprenørskab ( S-ENT )

Socialt entreprenørskab og social innovation er ord som i stigende grad er
kommet på dagsordenen i takt med at samfundsudfordringer i forhold til fx
velfærd, miljø, sundhed og integration er blevet større.

En lang række ildsjæle, fællesskaber og græsrodsorganisationer arbejder i
dag med nye kreative ideer og tilgange til at løse sociale udfordringer, uden
at der nødvendigvis er tale om udviklingen af nye forretningsmodeller eller
velgørenhed. Sådanne projekter og iværksættere betegnes ofte som
“sociale entreprenører”.

Der findes mange eksempler på socialt entreprenørskab inden for næsten
alle områder og brancher, fx i forhold til forståelsen mellem kulturer, genbrug,
madspild, hjælp til handicappede osv. Et kendt eksempel er den stjernekokken
Jamie Oliver som har arbejdet med mange projekter med fokus på at inspirere
skolebørn
til sundere kostvaner og bekæmpe fedme.

Andre eksempler på sociale innovationer er Stop Spild af Mad, Wikipedia, Be
My Eyes
, byttemarkederRoskildefestivallen eller Venligboerne.

Feltets teoretiske udvikling

Der findes i dag mange forskellige definitioner og teorier om hvad socialt
entreprenørskab er, men de fleste forståelser af begrebet ser det som noget
langt bredere end CSI og CSR.

Forskere fra Roskilde Universitet har fx defineret det således:

“Social innovation og socialt entreprenørskab forstås som
forandringsprocesser
og sociale initiativer, som søger at adressere
særlige komplicerede og vanskelige
samfundsmæssige og individuelle
problemer på nye og (mere) velfungerende måder.”
(Kilde: Forskningsgruppen i Social Innovation og organisatorisk
læring, Roskilde Universitet)

Det teoretiske fokus på socialt entreprenørskab begyndte at tage fart i 1980’erne,
hvor forfattere såsom Dennis R. Young satte fokus på innovation blandt non-profit
organisationer. Siden da har feltet udviklet sig hastigt, og bygger i dag på en
forståelse om at iværksætteri ikke kun er for virksomheder, men kan være rettet
mod både frivillige, sociale og kulturelle formål.

 

En spirende fjerde sektor

Socialt entreprenørskab sættes ofte i forbindelse med ideen om den fjerde
sektor, som er ved at vokse frem i krydsfeltet mellem den offentlige, private
og frivillige sektor. Den fjerde sektor er et resultat af voksende fælles “grand
challenges” og samfundsudfordringer som betyder at grænsefladerne mellem
de tre traditionelle sektorer i stigende grad er blevet flydende.

Den fjerde sektor er arena for et stigende antal sociale entreprenører og nye
hybride firmaformer såsom socialøkonomiske firmaer der eksperimenterer med
nye løsningsmodeller og projekter i forhold til sociale og miljømæssige problemer.

Disse nye typer af hybridorganisationer og sociale iværksættere er kendetegnet
ved at blande frivillighed, non-profit og sociale formål med traditionelt iværksætteri
og kreativitet, fx som Jamie Olliver eller en socialøkonomisk virksomhed som
Specialisterne der fokuserer på at skabe jobmuligheder for personer med autisme.

Aktører i den fjerde sektor kombinerer ofte frivillighed,
velgørenhed og iværksætteri til at udvikle nye sociale
opfindelser og ideer. Foto: Managementexchange

Kendetegn ved socialt entreprenørskab

1) Dækker alle ideer og felter

Socialt innovation handler ifølge mange teoretikere primært om gøre
samfundet bedre og forbedre livet for mennesker, og har derfor mange
ansigter. Det kan dreje sig om ideer med fokus på ændring af adfærd,
humanitære mål, kultur, nye samfundsbevægelser, miljømæssig og
social bæredygtighed eller anderledes måder at samarbejde på osv.

2) Socialt / menneskeligt engagement

Social innovation er kendetegnet ved at ideen retter sig mod opfyldelsen
af et socialt formål og at dækningen af urealiserede menneskelige behov.
Sociale ideer kan skabe økonomisk værdi, men er ikke det drivende mål
hos iværksætterne der skaber dem – det er primært socialt engagement
og en vision om at skabe en positiv forandring.

3) Høj innovationsgrad / effekt

Socialt innovation fokuserer på opfindelsen og realiseringen af nye ideer
som kan skabe en vedvarende og positiv effekt.

Links & videre læsning

Geoff Mulgan : Social innovation
Fourth sector : Den fjerde sektor
Kim Alter : Hybridorganisationer
Ph.d. projekt : Kulturelt iværksætteri

*

BACK TO NEWS

*
HOME