Tab af biodiversitet

 

UDFORDRING 4

Begrebet biodiversitet dækker over en mangfoldigheden af arter i naturens
økosystemer – dyr, planter, mikroorganismer osv. Biologisk mangfoldighed
spiller en afgørende rolle i hvor godt økosystemer fungerer eftersom alle
arter – store som små – udfylder en funktion i få naturens cyklusser til at
køre rundt.

Mange af vores industrielle systemer ville ikke kunne fungere uden at
mange af de arter som lever i naturen, fx spiller bien en nøglerolle i
forhold til vores evne til at drive landbrug og fremstille mad. Bierne er
ansvarlige for at bestøve op mod 70% af alle de planter og afgrøder
som vi spiser, og er derfor uundværlige for at kunne brødføde os selv.

Tab af biodiversitet er i dag en af de vigtigste udfordringer i forhold til
bæredygtig udvikling. Antallet af arter som udryddes hvert år er i dag
alarmerende højt – hastigheden arter udryddes er i dag 1000 gange
højere end før industrialiseringen og mange 1000 gange hurtigere
end nye arter opstår i naturen.

Naturlig kapital

Flere forskere har forsøgt at regne på den økonomiske værdi af alle
de økologiske funktioner som naturen udfører gratis for mennesket –
det koncept som også kaldes “naturkapital”. Hvis man skulle sætte en
pris på den rolle som de globale økosystemer hvert år spiller for at få de
menneskelige systemer til at løbe rundt, ville det ifølge Paul Hawken
have en værdi svarende til svimlende 36 trillioner $.

En stor del af denne værdi stammer fra biologisk mangfoldighed og
de mange vigtige funktioner som dyr og planter spiller i forhold til
både vores industrielle aktiviteter og i forhold til at bibeholde sunde
økosystemer. Forskeren Pavan Sukhdev har fx estimeret den globale
værdi af bestøvning fra insekter til omkring 190 millarder $.

Gennem jordens historie har der været 5 store masseudryddelser og
mange forskere taler om at vi befinder os midt i den 6. som følge af
global menneskelig aktivitet. Tab af biodiversitet er i dag et af de
største økonomiske og miljømæssige trusler som vi står over for.

Links & ydeligere læsning

WWF : Hvad betyder biodiversitet ?
Live Science : Arter forsvinder hurtigere end de opstår
TED talk : Pavan Sukhdev – put a price on nature

*

BACK TO CASES

*

BACK TO NEWS

*

HOME