The Ocean Cleanup Project

 

CASE 2

21 årige Boyan Slat har en mission: Han vil indsamle de store mængder
affald og plastik i verdenshavene gennem projektet The Ocean Cleanup.
Hver dag udledes omkring 8 tons plastik i verdens have, og forskere har
estimeret at den samlede mængde plastik lige nu udgør mere end 150
millioner tons, hvilket er en alvorlig trussel mod både planetens
økosystemer og menneskers helbred.

Den geniale tanke med projektet er at hjælpe verdens have med at
rense sig selv ved at bygge massive indsamlingsanlæg på strategiske
steder i verdenshavene. Det meste affald og plastik som udledes
samler sig nemlig naturligt i kæmpe strømninger, som der findes
5 af i verdens store have. Her danner det enorme ”plastik øer”, hvor en
af de største er den i Stillehavet, ”The Great Pacific Garbage Patch”.

The Ocean Cleanup startede i 2013 på initiativ af Boyan, og ideen
tog for alvor fart efter at han sammen med 100 videnskabsfolk og
frivillige fik udviklet det første koncept til indsamlingsanlægget. Det
lykkedes efterfølgende ham og teamet at indsamle over 2,2 mio. $
gennem crowdfunding til at gøre det til virkelighed.

Det første anlæg vil blive testet i 2016, og vil med en længde på knap
2 km. være den største konstruktion i havet nogensinde. Teamet bag
The Ocean Cleanup har i fremtiden ambitioner om at lancere et anlæg
på næsten 100 km., som efter planen skal kunne halvere mængden af
den plastik som samler sig i Stillehavet.

m34

En god forretning ?

Et anlæg vil efter Boyans eget estimat være i stand til at indsamle over
7,5 millioner tons plastik fra verdens have. Systemet fungerer ved at
plastikken først opfanges i store mængder, hvorefter det bliver hentet
af tankskibe og sendt til genbrug. Selv om The Ocean Cleanup er en non
profit organisation, er der sandsynligvis en rigtig god forretningsmodel i
løsningen, da plastik i stigende grad bliver en værdifuld resurse.

The Ocean Cleanup er på flere måder et rigtig godt eksempel på CSI.
Projektet har en rigtig høj grad af innovation da det eksperimenterer
med helt nye og radikale løsningsmodeller, hvilket er et af de vigtigste
kendetegn ved CSI. Det arbejder samtidig med en løsningsmodel som
ikke alene kan løse et stort miljømæssigt problem, men som også har
et stort potentiale for at tjene penge samtidig.

Problemet: 150 millioner tons plastik i havet

Plastik forurening hænger tæt sammen med mange store miljømæssige
udfordringer såsom tab af biodiversitet og vandforurening. Et af de store
problemer med plastik er at det er ekstremt lang tid om at nedbrydes i
naturen, og at det ender op i de naturlige fødekæder hvor fugle og fisk
spiser det. Dette betyder i sidste ende at mange dyr ender med at dø
fordi plastikken ikke kan nedbrydes i deres maver, eller at der er rester
af plastik i fx de fisk som vi spiser.

Midway

Et andet alvorligt problem med plastik er at det med tiden nedbrydes
til såkaldt ”mikro-plastik”, som er plastik stykker der er så små at de ikke
kan opfanges af vandfiltre. Det alvorlige ved mikro-plastik er at det optages
i kroppen hos mennesker og dyr, hvor man endnu ikke har overblik over de
sundhedsmæssige risici.

*

BACK TO CASES

*

BACK TO NEWS

*

HOME